movium.slu.se

Boverkets Allmänna råd började gälla den 1 mars. Foto: Anna Lenninger.

movium.slu.se

Boverkets Allmänna råd började gälla den 1 mars. Foto: Anna Lenninger.

Nyhet

Barn ska ha plats att leka – nya råd från Boverket

Publicerad 2 mars 2015

Det är otroligt viktigt för barn- och ungas utveckling att de har tillgång till fria ytor för lek och utomhusaktiviteter. Nu kommer Boverket med Allmänna råd som gäller från och med 1 mars 2015.

Det glädjande beslutet innebär att bygglovshandläggning måste ta hänsyn till utemiljöer i framtiden, samtidigt som det blir svårare att placera skolor och liknande verksamheter i lokaler som saknar fungerande utomhusmiljöer. 

 

Senare i vår kommer dessutom publikationen ”Gör plats för barn och unga!”. En nationell vägledning för planering, utformning och förvaltning av utemiljöer för barn och unga med fokus på skolgårdar och förskolegårdar. Planerat utgivningsdatum är någon gång i maj. 

 

Den 3-4 juni arrangerar Boverket och Movium en konferens i Stockholm där både själva vägledningen och goda exempel presenteras. Konferensen öppnas av Boverkets generaldirektör Janna Valik, program och inbjudan finns på Moviums hemsida från mitten av mars.

 

Boverkets Allmänna råd (2015:1) och den nationella vägledningen hittar du här: http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/barns-och-ungas-utemiljo/

 

Krönika av Petter Åkerblom gällande vägledningen: klick!

Sidor