Nyhet
Konferens

Barn i skog för bättre hälsa

Publicerad 11 november 2011

Konferens: Den 2. nationale Natur & Sundhedskonference, arrangerad av Skov & Landskab vid Köpenhamns Universtitet, Humlebæk 7-8 november.

 

 

 

 

När Skov &Landskabvid Köpenhamns Universitet för andra gången bjöd in till Natur & Sundhetskonferens stod barn och unga i fokus. Konferensens första dag bestod av föreläsningar, den andra av workshoppar. Tre av huvudföreläsarna var från USA, vilket onekligen bidrog till en vinkel som kan kännas främmande för en skandinavisk publik, men som även kan ses som ett varningens finger.

 

 

 

 

- Att bevara är inte längre tillräckligt, nu måste vi skapa natur!

 

 

Så säger holländare till Richard Louv när de läst hans bok Last child in the woods. Den amerikanske författaren och journalisten Richard Louv fick sitt stora erkännande när han 2005 gav ut denna bok som behandlar människors, i synnerhet barns, ökade distans till naturen. Han menar att i takt med att användandet av tekniska apparater ökar, ökar även den tid barn spenderar inomhus. Louv kallar glappet nature deficit disordersom han menar har negativa hälsoeffekter.

 

 

Skapa natur

 

Att skapa natur, det är just vad den amerikanske landskapsarkitekten Robin Moore gör när han ritar urbana parker. Hans parker är livfulla, berikade med rinnande vatten och snirklande gångar.

 

 

Men han själv vill inte se det som att han skapar natur, det är redan natur. När jag frågar honom om hans syn på relationen mellan de naturlika parker han skapar, designade enligt en föreställning om natur, och äkta natur, svarar han att hans parker ärnatur.

 

 

- Allt finns ju där, vatten, vegetation, sten!

 

 

Kanske är det en fråga om kultur. En norsk landskapsarkitekt frågar Moore, precis efter mig, varför han ritar dessa naturlika parker. Är det inte bättre att barn får komma ut i den riktiga naturen?

 

 

Återigen ger Moore samma svar. Parkerna ärnatur. Och alla barn har inte möjligheten att åka utanför staden, det är en fråga om familjers resurser.

 

 

Naturliga processer synonym

 

Idag, på amerikanska, verkar natur vara synonymt med naturliga processer.

 

 

Och i den nordamerikanska kontext som präglar eftermiddagens föreläsningar och samtal är kanske naturliga processer i designade miljöer ett bra steg på vägen bort från det glapp mellan människa och natur som Richard Louv räds.

 

 

Nilda Cosco, senior forskare på programmet The Natural Learning Initiative på North Carolina State University där hon inriktat sig på utomhusmiljöers påverkan på barns och familjers hälsa, menar att myndigheter och regelverk är en bidragande orsak till att glappet breddas. I North Carolina finns det regler som säger att ett äpple måste tvättas i ett handfat på ett visst avstånd från trädet för att få ätas. På lekgårdar där små barn vistas får inte tomater odlas: plantans blad kan vara giftiga.

 

 

Rent vatten?

 

För att illustrera vad ett sådant regelverk får för konsekvenser berättar hon om en pedagog som inte ville leka med barnen i en decimeterdjup bäck. När Cosco frågade varför och sa att vattnet är rent fick hon ett svar som får konferensens deltagare att sätta skrattet i halsen.

 

 

 - How can you say that the water is clean? It is on the ground!

 

 

Eftermiddagens moderator, Ulrika K. Stigsdotter, forskare vi Skov &Landskab, sammanfattar måndagens föreläsningar med uppmanande ord. Visst tycker hon att de nordamerikanske förhållandena som presenterats är nedslående, men hon vill även lyfta fram det positiva: de har bidragit till en mängd nationella rörelser och organisationer som arbetar för att minska glappet mellan barn och natur, och därmed även bidragit till att förbättra hälsan bland barn och unga.

 

 

Text och illustration: Karin Andersson, Movium

 

 

Sidor