movium.slu.se

Modell över Stockholm, Kulturhuset, Stockholm. Foto: Karin Andersson.

Nyhet
Ny forskning

Barn i förorten törs gå ut på egen hand

Publicerad 6 maj 2013

SLU:s forskare Ulla Berglund och Kerstin Nordin har länge arbetat med att kartlägga barns relation till sin närmiljö. Barnens svar placeras in i GIS-kartor som används som analysunderlag. 

 

Den senaste studien visar att barn i en förort till Stockholm rör sig mer på egen hand i sitt närområde än barn i en central stadsdel. Barnen i förorten spenderar med tid utomhus eftersom de vågar gå ut utan sina föräldrar för att ta sig till kompisar och fritidsaktiviteter. De träffar även fler andra barn än vad barnen i centrum gör.

 

Läs mer om studien här

Sidor