movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

Nyhet

Barn har sin plats i staden!

Publicerad 15 december 2016

Förra veckan hölls Plattformsdagarna i Malmö – Sveriges största workshop i hållbar stadsplanering. Efter omröstning bland de 350 deltagarna kan Tankesmedjan Movium stoltsera med att ha varit delaktiga i att ha levererat de två viktigaste villkoren för att bo och leva i en hållbar stad, villkor som skickas vidare till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030.

 

Allra flest röster fick det slagkraftiga budskapet Barnen har sin plats i staden! från Titti Olssons och Maria Nordströms kunskapsdialog Varför ska barnen vara på taket?

 

Näst flest röster fick budskapet Att utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön är ett villkor för att städer och tätorter ska bli hållbara, hälsosamma och resilienta. Det innebär att naturens mångfald ger god och hälsosam vardagsmiljö i staden, från kunskapsdialog Ekosystemtjänster i staden, som hölls av Anders Rasmusson, Movium, tillsammans med Ulrika Åkerlund, Boverket.

 

Förutsättningarna såg ut så här: 57 kunskapsdialoger hölls med runt tio deltagare i varje. Frågeställningarna rörde alla vad som gäller för att leva i en hållbar stad. Varje kunskapsdialog formulerade ett villkor, och av dessa valdes de tio viktigaste ut. Och Movium knep alltså både första och andra plats!

 

Tankesmedjan påverkar!

TITTI OLSSON

Sidor