movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

Nyhet

Barn har sin plats i staden!

Publicerad 15 december 2016

Förra veckan hölls Plattformsdagarna i Malmö – Sveriges största workshop i hållbar stadsplanering. Efter omröstning bland de 350 deltagarna kan Tankesmedjan Movium stoltsera med att ha varit delaktiga i att ha levererat de två viktigaste villkoren för att bo och leva i en hållbar stad, villkor som skickas vidare till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030.

 

Allra flest röster fick det slagkraftiga budskapet Barnen har sin plats i staden! från Titti Olssons och Maria Nordströms kunskapsdialog Varför ska barnen vara på taket?

 

Näst flest röster fick budskapet Att utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön är ett villkor för att städer och tätorter ska bli hållbara, hälsosamma och resilienta. Det innebär att naturens mångfald ger god och hälsosam vardagsmiljö i staden, från kunskapsdialog Ekosystemtjänster i staden, som hölls av Anders Rasmusson, Movium, tillsammans med Ulrika Åkerlund, Boverket.

 

Förutsättningarna såg ut så här: 57 kunskapsdialoger hölls med runt tio deltagare i varje. Frågeställningarna rörde alla vad som gäller för att leva i en hållbar stad. Varje kunskapsdialog formulerade ett villkor, och av dessa valdes de tio viktigaste ut. Och Movium knep alltså både första och andra plats!

 

Tankesmedjan påverkar!

TITTI OLSSON

Kommentarer

"En hel säck med miljömotiv" för handling i takt med tiden, men.

Trots detta väljer man i Sollentuna att tillfälligt lösa behovet av evakueringsskola 2018-2020 för 550 barn, genom "Landgrabbing" av en halv park. Populär bland förskolebarn. Ett tillfälligt problem löses genom att skapa nya problem för andra målgrupper i närsamhället, som trött på ställets fredade status i detaljplanen... 
 
"Skarpt läge": Bygglovet ska överklagas före 2017-09-29.
Things are moving out of children's hands, Movium!

Sidor