Nyhet

Arkitekturmässan 2011 – branschens främsta mötesplats?

Publicerad 31 oktober 2011

Arkitekturmässan 2011 - branschens främsta mötesplats?

När Sverige får sin första egna mässa för arkitektur och stadsplanering bjuds hela branschen in. Bland utställare, föreläsare och besökare återfinns landskapsarkitekter, byggherrar, konstruktörer, leverantörer, politiker och en mängd andra intresserade av stadsbyggnad. Mässan, som pågick under två intensiva dagar i Göteborg, 24 – 25 oktober, besöktes av 3053 personer.

 

 

Årets tema var Den hållbara staden med fokus på såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ett tema som onekligen ligger i tiden, och som mässans föreläsningar förhöll sig till påfallande nyskapande och omfattande. Hållbarhetblev inte bara en floskel, mässan tog sig förbi och bortom klichén och presenterade ett brett utbud av föreläsningar, samtal och debatter som ville mer än att bara se på hållbarhet som ett modeord.

 

 

Många använde inte ens ordet. Deras vision eller verksamhet talade för sig själv.

 

 

Samtal utan konsensus

 

Mest givande var de programpunkter som sammanförde flera aktörer.

 

 

När miljöpartistiska politikern Thomas Martinsson fick ställa frågor om gatukonst till gatukonstnären Jonathan Josefsson och till Andréas Hagström, kurator på Göteborgs Konsthall, apropå Göteborgs Stads nollvision om gatukonst blev samtalet förvisso snällt men väldigt intressant. Olika sidor möttes i en dialog som bemästrade konsten att vara väldresserad utan att kräva konsensus.

 

 

När miljonprogrammets arkitekturs relation till kriminalitet och utanförskap sattes i fokus under Arkitekturmuseets programpunkt Den onda arkitekturen,blev det tydligt att olika yrkeskårer angriper samhällets problem på olika vis.

 

 

Journalisten Mark Isitt beskyllde i en uppmärksammad artikelserie, publicerad iGöteborgsposteni våras, arkitekturen för att vara en avgörande faktor när han sökte grunden till sociala problem i förorter. Samtalets panel lät honom inte så oemotsagd, en rad argument som belyste frågans komplexitet framfördes. Kanske sammanfattade kulturgeografen Sara Westin synen på arkitekturens roll och ansvar bäst när hon sa:

 

 

- Det som är dålig arkitektur idag, var bra arkitektur igår.

 

 

Höga ambitioner

 

Arkitekturmässan har som mål att bli branschens främsta och viktigaste mötesplats för alla som påverkar framtidens arkitektur och stadsmiljöer. Årets mässa visade inga tecken på att dessa ambitioner skulle vara för högt satta.

 

 

Snarare är det troligt attArkitekturmässan kommer vara en viktig aktör när kåren söker svar på vad som är god arkitektur, inte bara idag utan även i framtiden.

 

 

Karin Andersson, Movium

 

 

 

Sidor