movium.slu.se

Kulturarvet uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt i Malmö kyrkogårdsförvaltning. Här på Östra kyrkogården bibehålls den prägel som arkitekten Sigurd Lewerentz satt. Foto: Peter Sandberg

Nyhet

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Malmö

Publicerad 26 maj 2015

Under Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds rikskonferens i Karlstad 25-26 maj tillkännagavs vinnaren av Årets kyrkogårdsförvaltning. Vi säger grattis till Malmö som på ett förtjänstfullt sätt uppmärksammar kulturarvet samtidigt som man aktivt arbetar med såväl miljötänkande som kommunikation och arbetsmiljö.  

 

Malmö kyrkogårdsförvaltning genomsyras av ett miljötänkande och verksamhetens miljöpåverkan minimeras. Antalet kemikalier i arbetet har halverats, icke eldrivna maskiner fasas ut, biobränsle införs i krematoriet och byggnaderna värms med fjärrvärme och värmepumpar.

 

Förvaltningen har en föredömligt tydlig beskrivning av ansvar och mandat på alla nivåer. Med befattningsbeskrivningar och klara delegationsordningar minimeras de oklarheter som annars lätt uppstår i en stor organisation.

 

Såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö uppmärksammas kontinuerligt. Alla nyanställda, även skolungdomar, introduceras i arbetsmiljöarbetet.

 

Besökare möts på ett professionellt sätt. Webbplatsen är lättnavigerad. Kartor och informationsskyltar gör begravningsplatserna överskådliga, trygga och tillgängliga.

 

Nyare gravskick med fler gravrätter skapas på befintlig gravmark, vilket genererar nya besökare till gamla gravkvarter. Det råder en balans mellan tradition och förnyelse. Begravningsplatserna speglar det mångkulturella samhälle som de är en del av.

 

Förvaltningen restaurera gravvårdar och smidesstaket i en egen verkstad. Kulturarvet uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt, bland annat på Östra kyrkogården som bibehålls i arkitekten Sigurd Lewerentz anda.

 

Tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning är till för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär i begravningsverksamheten. Bakom tävlingen står Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Tankesmedjan Movium, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

 

Priset delades ut vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds rikskonferens i Karlstad, 25-26 maj. Vinnaren tillkännagavs den 25 maj. 

Sidor