movium.slu.se

Laholm-Skummeslövs kyrkogårdsförvaltning. Foto: Ann-Britt Sörensen

movium.slu.se

Kyrkogårdsföreståndaren Hans-Ove Ottosson tillsammans med jurymedlemmen Staffan Lundstedt, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Foto: Ann-Britt Sörensen

Nyhet

Årets kyrkogårdsförvaltning 2014 finns i Laholm

Publicerad 10 september 2014

Kyrkogårdsförvaltningen i Laholm arbetar miljöinriktat och prioriterar hållbara lösningar på ett framsynt sätt. Ett nytt kapell med och utan religiösa symboler är en av flera lokaler som värms med hjälp av berg- och luftvärmepumpar. Solceller försörjer i samma fastighet kistförvaringen med energi. Det är lätt att komma i kontakt med kyrkogårdsföreståndare och övrig personal. Det råder ett välkom­nande klimat på kyrkogårdarna.

 

Tillgängligheten är god med välskötta anläggningar, serviceplatser och beläggningar anpassade för funktioshindrade. Flertalet gravskick erbjuds. Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och med hjälp av bevarandeplaner säkras olika tidsepoker på kyrkogårdarna. Nya gravytor integreras i äldre gravkvarter på ett föredömligt sätt.

 

Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar restaureras och ett lapidarium planeras på Skummeslövs kyrkogård. Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och kontinuerligt. Kommunikationsvägarna inom förvaltningen är korta och präglas av öppenhet. Maskinpark och övrig teknisk utrustning är uppdaterad och väl underhållen.

 

Med hänsyn tagen till att kyrkogårds­förvaltningen i Laholm är förhållandevis liten anser juryn att de krav man kan ställa på Årets kyrkogårdsförvaltning uppfylls på ett förtjänstfullt sätt.

Ann-Britt Sörensen

Sidor