movium.slu.se

Kyrkogårdschefen Tord Engström (t.v.) med jurymedlemmarna Ronny Holm och Staffan Lundstedt vid jurybesöket i Uppsala i april. Foto: Ann-Britt Sörensen.

movium.slu.se

Kyrkogård i Uppsala kyrkogårdsförvaltning. Foto: Ann-Britt Sörensen.

movium.slu.se

Kyrkogård i Uppsala kyrkogårdsförvaltning. Foto: Ann-Britt Sörensen.

Nyhet

Årets kyrkogårdsförvaltning 2013 utsedd

Publicerad 30 maj 2013

Vid SKKFs Rikskonferens den 27-28 maj, utdelades priset Årets kyrkogårdsförvaltning 2013. Priset gick till Uppsala kyrkogårdsförvaltning som fick utmärkelsen bland annat för sitt utmärkta miljöarbete, sin organisation med korta beslutsvägar och delat ledarskap samt god tillgänglighet för allmänheten.

 

Juryns motivering:

Uppsala kyrkogårdar arbetar föredömligt för minskad miljöpåverkan genom att miljökonsekvenser vägs in i alla beslut och genom årlig internkontroll av miljöarbetet. Komposteringsanläggningen betjänar även andra viktiga trädgårdar i staden.

 

En framsynt organisation rymmer ett effektivt dubblerat ledarskap, få beslutsled och ett öppet klimat. Könsfördelningen är jämn på alla nivåer. Skötsellagens sammansättning och varierade arbetsuppgifter ger medarbetarna överblick över helheten. Utförliga skötsel- och maskinmanualer tydliggör arbetsuppgifterna och hur de ska utföras bland annat för att förebygga skador och ohälsa.

 

Uppsala kyrkogårdar erbjuder allmänheten ett stort och varierat utbud av gravskötsel, en lättnavigerad webbplats, hög tillgänglighet via telefon och genom besök, guidade visningar samt enhetliga och lättolkade skyltar. Kyrkogårdarna har god tillgänglighet, bland annat genom stämningsfull och miljöanpassad ljussättning på Gamla kyrkogården, tidigare ett mörkt och otryggt promenadstråk.

 

Berthåga kyrkogård har en mångkulturell prägel genom att gravkvarter för flera trosinriktningar samlats där. Där finns Trädkyrkan som på ett föredömligt sätt väver samman ett estetiskt uttryck med en funktion som ceremoniplats för olika tillfällen.

 

Förvaltningen har under lång tid värnat och vårdat kyrkgårdarnas kulturarv och gjort det tillgängligt för besökare genom temavandringar och gediget informationsmaterial.

 

Juryn består av:

 

Ronny Holm, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund

Staffan Lundstedt, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation

Malte Sahlgren, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

Ann-Britt Sörensen, Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling

Sidor