movium.slu.se

Movium Fakta nr 2 2015 REGNBÄDDAR - BIOFILTER FÖR BEHANDLING AV DAGVATTEN

Nyhet

Årets andra nummer av Movium Fakta ute nu!

Publicerad 11 maj 2015

Under 2015 ger Movium 6 nummer av Movium Fakta. Här kommer nummer 2 om Regnbäddar – biofilter för behandling av dagvatten.

 

Faktabladet kan köpas i vår nätbokhandel. Prenumeranter på Movium Fakta och användare i Movium Partnerskap kan som vanligt ladda hem alla faktablad som pdf.

 

Sidor