movium.slu.se

Foto: Jonas Alarik

Nyhet
Dialog för global hälsa

År 2019 står barnen i fokus

Publicerad 21 januari 2019

Varje år arrangeras Uppsala Health Summit i Uppsala. Ett par hundra delegater från hela världen kommer då till en arena för uppriktig dialog. Målet är att utveckla och bidra med konkreta åtgärdsinriktade förslag för att förbättra våra möjligheter att använda forskning och innovationer i arbetet för global hälsa.

 

Nästa tillfälle äger rum den 8–9 oktober 2019 med huvudtemat Healthy Urban Childhoods. Under två dagar hålls tematiska workshops med fokus på hälsa och välbefinnande hos barn och unga som växer upp i urban miljö. Målet är att förbättra möjligheterna till hälsosamma uppväxtvillkor. Delegaterna bjuds in personligen och representerar ett stort antal sektorer och branscher. De är redan engagerade i sakfrågan och både forskare och praktiker deltar.

 

Deltagarnas egna motiv bakom sitt engagemang är betydelsefullt. Utmaningen är att gå från särintressen till samsyn och åtgärdsinriktade gemensamma förslag. Uppsala Health Summit ställer samman och sprider resultaten till breda målgrupper efter konferensen, och organiseras av Uppsala universitet i samarbete med SLU, Region Uppsala, Uppsala kommun, Läkemedelsverket, SVA och nätverket Världsklass Uppsala.

 

– Det finns en bred kompetens hos oss kring barn, miljö och landskap. Därför är det naturligt att SLU tar en huvudroll i planering och genomförande av den här ”summiten”, säger vicerektor Erik Fahlbeck, SLU tillika vice ordförande för Uppsala Health Summit.

 

Läs mer här!

PETTER ÅKERBLOM

Sidor