movium.slu.se

Moviums Titti Olsson i samtal med trädgårdsmästare John Taylor. Foto: Anders Rasmusson

movium.slu.se

Moviums Titti Olsson i samtal med trädgårdsmästare John Taylor. Foto: Anders Rasmusson

movium.slu.se

Trädgårdsmästare John Taylor. Foto: Anders Rasmusson

movium.slu.se

Moviums Titti Olsson i samtal med trädgårdsmästare John Taylor. Foto: Anders Rasmusson

Nyhet

ANDRA FILMEN – INFÖR SOMMAREN

Publicerad 21 april 2020

Förberedelserna inför växtsäsongen påbörjas långt i förväg för många av kommunens medarbetare. Arbetet är hektiskt och kräver noggranna förberedelser och bred kompetens hos alla involverade för att nå ett gott resultat.

 

Under jubileumsåret 2020 planerar Tankesmedjan Movium vid SLU, och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, i en serie om sex kortfilmer, att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv. Filmerna är ett samarbete mellan Movium som fyller 40 år, och FSS som fyller 100 år.

 

I andra filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästare John Taylor om förberedelserinför sommaren och växtsäsongen.

 

I filmen medverkar även Karin Svensson, landskapsarkitekt och adjunkt vid SLU i Alnarp, om bland annat tätortsnära natur och hur kommunerna kan tänka praktiskt vid anläggningen av till exempel mattor av vit- och gulsippor. Övriga medverkande är Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare i Enköping, och Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare i Linköping, som tillsammans med sina medarbetare diskuterar förberedelser inför sommaren, utomhus och i växthus.

 

Se filmen på Moviums YouTube-kanal >>

 

FREDRIK JERGMO (producent) & ANDERS RASMUSSON (regi, foto och klippning)

Sidor