movium.slu.se

Nyhet

Movium-rådgivare blev doktor

Publicerad 27 februari 2012

Henrik Sjöman, Moviums rådgivare, försvarade den 10 februari sin avhandling Trees for tough urban sites – learning from nature. Henrik Sjömans utgångspunkt i forskningsarbetet har varit att det används för få trädarter idag i våra stadsmiljöer. Han menar att vi måste börja använda ett mer blandat växtmaterial och har tittat på möjliga växter samt modeller för att finna nya arter.

 

 

Henrik Sjöman, Moviums rådgivare i växtval, etablering och plantkvalitet, försvarade den 10 februari i en välfylld aula i Alnarp sin avhandling Trees for tough urban sites – learning from nature. Opponent var professor James Hitchmough, University of Sheffield, England.

 

Henrik Sjöman är unik i det avseendet att han blir den förste landskapsingenjören som nu kan titulera sig Agr.Dr.

 

För få trädarter

 

Henrik Sjömans utgångspunkt i forskningsarbetet har varit att det idag används för få trädarter i våra stadsmiljöer. Han menar att den bristande mångfalden kan ställa till problem vid angrepp av olika växtskadegörare där en stor del av trädpopulationen riskerar slås ut. Vi måste också börja planera inför kommande klimatförändringar vid trädplanteringsprojekt, många arter som kan tyckas exotiska idag kan bli värdefulla inslag i trädbeståndet under de kommande decennierna. Klimatmodeller visar till exempel att Skåne framöver kan få ett klimat som motsvarar det som idag finns i södra Tyskland.

 

Henrik Sjöman har utvecklat och testat en arbetsmodell för att kunna identifiera nya trädarter och genotyper, det vill säga träd med en viss genuppsättning, som har potential att kunna användas som stadsträd och därmed bredda utbudet under våra skandinaviska klimatförhållanden.

 

Fyra delar

 

Avhandlingen består av fyra delar och inleds med en litteraturstudie kring forskningen om stresstolerans, framförallt vatten, hos specifika arter med potential att användas som gatuträd. Arterna ska i övrigt besitta egenskaper som trädplanerare vill prioritera i en given klimatzon.

 

Sedan följer en fallstudie i Qinling-regionen i centrala Kina för att identifiera nya arter som kan komma ifråga som träd inom hårdgjorda stadsmiljöer och vidare en motsvarande fallstudie i Moldavien och nordöstra Rumänien.Slutligen presenteras en modell för att selektera fram användbara stadsträd med ”lärande av naturen” i fokus.

Text: Göran Nilsson, Movium
Foto: Elon Sjöman

Sidor