Student SLU

Intressenter - Studentprojektet Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet

Publicerad 6 mars 2012

OBS! Projektet bedrevs inom SLU:s Movium Partnerskap och har genererat ett stort antal studentarbeten.

 

Alingsås kyrkliga samfällighet

Borås kyrkogårdar

Båstad – Östra Karup

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Huskvarna kyrkogårdsförvaltning

Jönköpings kyrkogårdsförvaltning

Kalmar kyrkogårdsförvaltning

Mariestads Kyrkogårdsförvaltning

Landskrona kyrkogårdsförvaltning

Lantbrukarnas ekonomi AB (LRF)

Lunds kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningen

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Stockholms kyrkogårdsförvaltning

Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Sveriges Stenindustriförbund/Stenforsk AB

Trelleborgs kyrkliga samfällighet

Uppsala kyrkogårdsförvaltning

Visby domkyrkoförsamling, kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

Västerås kyrkogårdsförvaltning

Örebro kyrkogårdsförvaltning