Student SLU

Studentprojektet Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet

Publicerad 6 mars 2012

Vill du skriva ett exklusivt examensarbete? Vill du arbete individuellt, men ändå ingå i en grupp? Vill du få extra handledning och ha möjlighet att gå extrakurser? Vill du att ditt arbete ska bli publicerat?

 

OBS! Projektet bedrevs inom ramen för Movium Partnerskap och genererade ett stort antal studentarbeten.