Tankesmedjan
Movium

Stipendium till Ulla Molins minne – dags att nominera din kandidat!

Publicerad: tisdag 14 maj 2024

Ulla Molins trädgård med keramikplattor och perenner. Foto.
Foto: Bengt Oberger, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

I år är det åttonde året som nätverket Swedish Gardens, SLU Tankesmedjan Movium och Höganäs kommun efterlyser förslag på stipendiater till Ulla Molins minne. Sista dagen att nominera är den 8 juni.

Förra året gick utmärkelsen till skribenten Liselotte Fritz, aktuell med boken ”Ulla Molin: Konsten att skapa den tidlösa trädgården”.

Trädgårdspionjären Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör. ”Med stipendiet vill vi uppmärksamma personliga insatser där någon med kompetens och engagemang medverkat till att främja utformningen av Sveriges parker och trädgårdar”. Det säger Lena Vikström, vice ordförande för föreningen Swedish Gardens och ordförande i stipendiekommittén.

Ulla Molin föddes i Kattarp i norra Skåne 1909. I mitten av 1960-talet slutade hon som tidningsredaktör för att helt ägna sig åt sitt största intresse – trädgårdsdesign. En viktig utgångspunkt i Molins trädgårdsarbete var att utjämna gränsen mellan inne och ute. En annan att skapa små, avgränsade trädgårdsrum. Arts- and Craftrörelsen inspirerade Ulla Molin som var en stor föregångare inom den funktionalistiska villaträdgården. Från 1978, fram till sin bortgång 1997, bodde Ulla Molin i Höganäs där hon skapade en villaträdgård som byggnadsminnesförklarades 2010.

Syftet med stipendiet är att belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning i parker och trädgårdar.

Bakom stipendiet står föreningen Swedish Gardens i samarbete med Höganäs kommun och SLU Tankesmedjan Movium. Stipendiekommittén består av Lena Vikström, vice ordförande Swedish Gardens, Fredrik Jergmo, SLU Tankesmedjan Movium, Ulf Nordfjell, ledamot Swedish Gardens styrgrupp samt Magnus Svederberg, Höganäs kommun.

Första året stipendiet delades ut i sin nuvarande form var 2017. Då gick utmärkelsen till konstnären och keramikern Signe Persson-Melin med motiveringen att hon har berikat och förskönat vardag och fest med sina bruksföremål. Signe Persson-Melin samarbetade nära och länge med Ulla Molin.

Övriga stipendiater:
2018
- Heidi Palmgren. Trädgårdsdesigner som bland annat har skapat Ulla Molins Gröna Rum i Norrvikens trädgårdar i Båstad.
2019 Rigmor Celander. Gestaltningschef i Göteborgs botaniska trädgård, där hon förenat botanisk mångfald med estetiska kompositioner.
2020 Kajsa Vildängen. Trädgårdsmästare som lämnat mästerliga spår i välrenommerade publika anläggningar som Astrid Lindgrens Näs och Norrvikens trädgårdar.
2021 Peter Korn och Julia Andersson. För ett nytt synsätt på trädgårdens planteringar med naturens skönhet och en rik biologisk mångfald som ledmotiv.
2022 Lisa Ising. Trädgårdsjournalist som ur olika perspektiv ger röst åt trädgårdens betydelse på en rad plattformar.
2023 Liselotte Fritz. Skribent aktuell med boken ”Ulla Molin: Konsten att skapa den tidlösa trädgården”.

Personen som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom. Utdelningsceremonin hålls i samband med Swedish Gardens konferens i Malmö 11 september. Stipendietagaren kommer också att under hösten hålla ett digitalt föredrag för medlemmarna i Swedish Gardens.

Varmt välkomna att nominera kandidater till Ulla Molin-stipendiet 2024!
Förslag skickas med skriftlig motivering till stipendiekommittén via
agneta@swedishgardens.se senast den 8 juni 2024.

Frågor besvaras av Agneta Green, kommunikatör Swedish Gardens.
agneta@swedishgardens.se Tel: 070 740 80 19

FREDRIK JERGMO