Tankesmedjan
Movium

Staden som reklamskylt för naturvärden

Publicerad: torsdag 16 mars 2023

Senast ändrad: onsdag 29 mars 2023

Juho Riikonen. Foto.
Foto: privat

Vi måste bli bättre på att släppa kontrollen över naturen och skapa grönområden och byggnader som påminner oss om den egentliga maktordningen. Pedagogiska utmaningar väntar, skriver Juho Riikonen, Ekologigruppen.

Den vilda staden låter som en motsägelse, och på många sätt är den ju det. Gallerior, avloppssystem, lägenhetshus och prydliga parker är symboler för vårt herravälde över naturen, bevis på att vi har erövrat det vilda. Vi har varit nöjda med våra erövringar men nu börjar vi inse att vi vill ha det vilda tillbaka. Vi inser att vi inte klarar oss utan biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nu är dagen här, vi behöver erkänna det svåraste: vi är en del av naturen och underordnade dess regler.

Vad innebär denna bekännelse för utformningen av våra städer? För oss landskapsarkitekter, arkitekter och planerare innebär det en ny estetik som vänder på maktordningen människa-natur. Det innebär att vi måste bli bättre på att släppa kontrollen. När den engelska landskapsparken och skyskrapan skryter med att ”vi har naturen under kontroll” är det vårt jobb framöver att se till att nya grönområden och byggnader påminner oss om den egentliga maktordningen. Detta för med sig pedagogiska utmaningar.

Stadsbilden och den urbana estetiken påverkar vårt förhållande till naturen och säger mycket om våra prioriteringar. Eftersom större delen av mänskligheten numera bor i städer kommer det som händer i staden att definiera det vi förstår och bryr oss om, och indirekt rädda eller förstöra vår framtid. Även om bulken av biologisk mångfald aldrig kommer att finnas i staden, är staden vår viktigaste reklamskylt för naturvärden. Om vi vill värna vår relation till naturliga system, måste denna reklamskylt innehålla följande budskap:

• Feel the flow and let it grow.
Vi måste jobba med naturens dynamik. Naturliga processer som växtsuccession, vattnets kretslopp och säsongsvariation är relativt osynliga i stadsmiljöer. Ofta försöker vi hålla våra grönområden i ett visst tillstånd, vilket kan vara såväl resurskrävande som negativt för artrikedomen. Död och åldrande är viktiga naturliga processer, naturvärdena blir större över tid om vi accepterar detta.

• Embrace the stök.
Se stökigheten som en viktig del av våra parker – inte bara naturmiljöer. Den gulliga, snälla och rena bilden av naturen är missvisande och alienerar oss från riktiga naturmiljöer. Att alltid städa undan död ved och fallna löv är ett misstag – en enorm mängd organismer är beroende av dessa resurser.

• Show and tell.
Vi behöver synliggöra ekosystemtjänster i våra städer. Därför är det viktigt att mat produceras även i urbana miljöer och att vattnet leds till öppna naturbaserade lösningar i stället för till kulvertar, annars glömmer vi bort livsviktiga naturliga processer.

• Let the park be dark.
Mörka och ostörda miljöer är viktiga för alla arter – även människan.

Den vilda staden måste bli en folkrörelse. Låt oss bjuda in svampangrepp och död ved, blöta träskmarker, brännande nässlor till fjärilslarverna, förmultnande löv och högt gräs. Vi kan förändra vårt sätt att se på vad som är fult och fint – det har hänt mig.

JUHO RIIKONEN

Ekologigruppen