Tankesmedjan
Movium

SLU Tankesmedjan Movium söker verksamhetsledare

Publicerad: onsdag 12 april 2023

Siluett av huskroppar. Illustration.

Vill du leda Movium och dess team av medarbetare, i utvecklingen av Moviums roll och aktiviteter för hållbara urbana landskap och utemiljöer?

Samhället står inför ett stort omställningsarbete med komplexa utmaningar som kräver ett integrerat arbete mellan olika kunskapsområden och aktörer, såväl inom akademi som i bransch. För att bidra till omställningsarbetet blir ditt ansvarsområde som verksamhetsledare att, leda Movium och dess team av medarbetare, i utvecklingen av Moviums roll och aktiviteter för hållbara urbana landskap och utemiljöer. Särskilt fokus i arbetsuppgifterna är att internt och externt fånga upp intressanta frågeställningar och kunskapsutmaningar, initiera forsknings- och utvecklingsprojekt, stimulera till kunskapsdelning, kommunikation, debatt och samverkan. Detta arbete sker i nära samarbete med Moviums Partners, SLU Landskap, SLU:s forskare, lärare, studenter och andra medarbetare på SLU. Vi söker därför en visionär verksamhetsledare med ansvarsområde att i samarbete utveckla SLU Tankesmedjan Movium för kunskapsutveckling kring komplexa frågor om stadslandskapets utveckling, gestaltning och förvaltning. 

Som verksamhetsledare på tankesmedjan har du det operativa och strategiska ansvaret medan enhetschefen för enheten för samverkan och utveckling har personal- och arbetsmiljöansvar.

Sista ansökningsdag: 11 maj 2023.

Fullständig annons

KRISTINA SANTÉN