Tankesmedjan
Movium

Så skapas nya berättelser

Publicerad: torsdag 30 maj 2024

Senast ändrad: måndag 3 juni 2024

Lena Jungmark. Porträttfoto.
Foto: Emil Malmborg

I Kiruna möts internationella studenter och Kirunas elever i ett kreativt designprojekt. Tillsammans skapar de nya berättelser om staden, skriver Lena Jungmark.

Att staden ska flytta har jag vetat hela mitt liv, det är vi vana vid, säger en Kirunabo i 35-årsåldern. Hans verksamhet i gamla Kiruna centrum stänger inom kort när byggnaden rivs. Nu flyttar verksamheten till Kirunas nya centrum en knapp timmes promenad söderut. När jag går en stadsvandring i den gamla och nya staden berättar guiden att centrum har planerats utifrån Kirunabornas önskemål om ett tätt och sammanhållet centrum. Nu ska Kirunaborna bara lära sig att parkera bilen och gå, tillägger hon.

Tätheten, byggnadshöjden, teglet och shoppingstråk inomhus känns sorgligt välbekant från andra nybyggda stadsområden. Som tillrest och på besök är det mest intressant att hitta det specifika för landskapet och kulturen just på denna plats. En skolgård där man ser Kebnekajse, skoterleder ut i landskapet från villagator, spår av samisk kultur, gruvans monumentala påverkan på landskapet och konstverk som speglar den pågående flytten av staden.

Exotiserar jag nu eller är jag bara en nyfiken besökare från södra Sverige som omedelbart förstår att i denna stad råder andra premisser för stadsplanering? Här levs ett annat sorts liv och här finns andra konflikter under ytan.

Den kommunala Högalidskolan i gamla Kiruna är högt placerad. Här är utsikten fantastisk. Från både byggnad och skolgård syns fjällvärlden och Kebnekajses två toppar. Högalidskolan är en av tre skolor som medverkar i ett projekt och samarbete mellan Konstfrämjandet Norrbotten och HDK Valand, Göteborgs universitet. Under våren 2024 möter förstaårsstudenterna på det internationella masterprogrammet Child Culture Design Kirunabarn och nyanlända barn, alla mellan sju och femton år gamla. De två övriga skolorna är sameskolan och friskolan Thoren Framtid. Uppgiften är att studenterna och Kirunabarnen tillsammans ska skapa något på temat Playing in the city on the move. Genom design får barnen sätta sin prägel på staden och komma till tals i Kirunas nya centrum.

När jag strax efter påsklovet kontaktar studenterna på Child Culture design är de mitt i en workshopvecka med barnen. Det är deras andra besök då de samlar in idéer och ringar in frågeställningar samtidigt som relationen med barnen fördjupas. De berättar att projektet avslutas i maj med en veckas byggworkshop och aktiviteter i centrum.

Det är en internationell studentgrupp från HDK som möter Kirunabarnen. Berättelsen blir deras sätt att mötas och tillsammans upptäcka varandra och platsen. En grupp arbetar utifrån begreppet upptäcktsresande och undersöker om Kirunas själ kan flytta med till nya centrum. Gruppen har tillgång till artefakter från bland annat det nu rivna stadshuset. Den andra gruppen arbetar med material och den ofrånkomliga exponering det innebär att leva på fjället med naturens krafter närvarande i vind, sol och kyla. Hur kan det omsättas till lekfull design?

Studentgrupperna är överens om att nya Kiruna centrum inte är byggt för barn. Genom sitt arbete vill de bidra till att skapa platser där barn och familjer kan mötas – i en ny berättelse.

LENA JUNGMARK

CHILD CULTURE DESIGN

Masterprogrammet i Child Culture Design vid Göteborgs universitet är en utbildning som ger studenter möjlighet att arbeta som designer med lek, barnkultur och barns perspektiv som specialistkompetens. Genom förståelse för barns kultur lär man om människan och samhället. Programmet är Sveriges enda designutbildning med fokus på barnperspektiv och den enda i världen i sitt slag.