Tankesmedjan
Movium

Reder ut begreppen

Publicerad: fredag 5 maj 2023

Senast ändrad: tisdag 16 maj 2023

Fåglar i himlen och träd, reflekteras i vatten. Illustration.
Illustration: Caroline Axelblom

Slut på förvirringen! Nu kommer en ny bok om alla de olika begrepp som används inom begravningsverksamheten. Boken underlättar för alla som kommer i kontakt med begravningsbranschen.

Den här begreppssamlingen fungerar som ett uppslagsverk över de begrepp som förekommer inom begravningsverksamheten i Sverige. Den är tänkt att vara till nytta för allmänheten, begravningsbyråer, begravningshuvudmän, journalister, kommuner, kuratorer, polisen, regioner et cetera. Begreppssamlingen är framtagen för att främja ett konsekvent begreppsbruk och på så vis undgå missförstånd mellan olika aktörer involverade i begravningsverksamheten. Stor vikt har därför lagts på att språket ska vara enkelt och lätt att förstå. 

Syftet med detta arbete är att:

  • skapa enighet kring vad begreppen står för och därmed bidra till konsekvent begreppsbruk i begravningsverksamheten i Sverige
  • definiera, förtydliga, uppdatera, komplettera och fördjupa begrepp som används i begravningsverksamheten

Begreppssamlingen har utvecklats över tid, den första versionen togs fram i början på 2000-talet. År 2014 publicerades en reviderad version. Nu, knappt tio år senare, är behovet stort av uppdateringar och förtydliganden.

Nuvarande begreppssamling har utarbetats av en projektgrupp bestående av personer från följande organisationer:

Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Göteborgs begravningssamfällighet, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Stenindustriförbundet, Stockholms kyrkogårdsförvaltning, Fonus, SLU Tankesmedjan Movium.

Läs begreppssamlingen här

HARALD KLEIN