Tankesmedjan
Movium

Movium söker nya projekt

Publicerad: torsdag 2 november 2023

Futuristisk stadsbild. Illustration.

Ansökningarna om projektmedel fortsätter att strömma in till Movium Partnerskap. Men vi kan tänka oss att ta emot ännu fler! Vad behöver just din bransch veta mer om?

Den 15 oktober var sista dagen att ansöka om projektmedel från Movium Partnerskap. Denna gång kom det in sju ansökningar. Tillsammans med vårens åtta ansökningar ger det totalt 15 ansökningar under 2023. Den 9 november sammanträder bedömningsgruppen. Beslut om vilka projekt som blir beviljade beräknas tillkännages under vecka 46.

– De senaste årens trend med fler ansökningar fortsätter alltså och så många ansökningar som 2023 har vi inte haft sedan 2010, vilket är väldigt positivt, säger Movium Partnerskaps koordinator Harald Klein.

Observera att datumet för vårens ansökningstillfälle har flyttats fram till 15 februari för att bättre harmoniera med ansökningstillfällena för stora forskningsprojekt, som Formas utlysningar.

– Om du har idéer om vilken typ av kunskap som branschen behöver för att utvecklas så hör gärna av dig, uppmanar Harald Klein.

Grunden i SLU Tankesmedjan Moviums partnerskap är samverkan mellan Moviums partners och SLU.

Som Moviums partner får man ta del av alla SLU Tankesmedjan Moviums tjänster och publikationer, man ingår i samverkansprojekt, kan söka aktivitetsmedel. Man kan få stöd och ta del av kunskap på en mängd olika sätt. Det är bara att höra av sig, säger Harald Klein.

TITTI OLSSON