Tankesmedjan
Movium

Julhälsning 2023

Publicerad: onsdag 20 december 2023

Senast ändrad: måndag 8 januari 2024

Paket staplade mot mörk stadssiluett. Illustration.
Illustration: Parvin Mazandarani

Jag har bara varit på jobbet en dryg månad som verksamhetsledare, men jag är verkligen glad över att ha fått förtroendet att ta över stafettpinnen en tid! Redan nu har alla medarbetares entusiasm och engagemang smittat av sig och jag känner mig redo att tillsammans med Moviums medarbetare, SLU forskare och alla partners möta 2024! Om vi tillsammans blickar tillbaka på 2023 ska vi känna oss väldigt stolta över hur många aktiviteter, konferenser och skrifter vi producerat. Därtill har flertalet nya samverkansbaserade forskningsprojekt beviljats medel under året till ett värde av 2,5 miljoner kronor! Årets stora höjdpunkt var nog ändå konferensen “Creating green cities” som var en del av Sveriges officiella program under ordförandeskapet i EU. Movium arrangerade konferensen i samarbete med Boverket och Rådet för hållbara städer. Under två sommardagar välkomnade vi över hundra internationella och nationella gäster och bland annat visade upp Campus Alnarps särskilda magi. I samband med detta gav vi också för första gången ut tidskriften STAD på engelska.

Vi ska dock inte glömma konferensen Publika parker och stadsrum som vi årligen arrangerar i samverkan med bland annat Lund, Helsingborg och Malmö kommun som är den stora nationella mötesplatsen för professionella och forskare i utemiljöbranschen. I år var vi i Malmö och nästa år äger den rum i Lund- så säkra din plats redan nu!

Jag tror alla som deltog på rådgivardagen om urbana växtbäddar och biokol i Malmö minns de fantastiska bambusarna på innergården. Bilderna från studiebesöket var verkligen exceptionella.  Magnus Svensson tillsammans med vår rådgivare Örjan Stål var guider för dagen. I Stockholm guidade Örjan med Björn Embrén i både Norra Djurgårdsstaden och centrala Stockholm på samma tema.

Nästa år vill jag att ni håller särskilt utkik för olika aktiviteter på temat hälsa och staden som vi kommer arrangera i samarbete med SLU Urban Futures och Urban Arena på Lunds Universitet. I vår strävan att kontinuerligt förbättra kvalitet och samverkansprocesser kommer vi också tillfälligt att pausa vårens utlysning för medel för Movium partnerskapsprojekt och välkomna åter igen ansökningar till höstens utlysning med bland annat förnyat ansöknings- och bedömningsförfarande och nya förväntningar på samverkan. 

Med detta önskas en god jul och ett gott nytt år från SLU Tankesmedjan Movium!

Lina Berglund-Snodgrass
Verksamhetsledare