Tankesmedjan
Movium

Hej Fredrika Mårtensson!

Publicerad: torsdag 4 maj 2023

Fredrika Mårtensson i skogsbryn med klättermöjligheter och färgglada pallar. Foto.
Foto: Anders Rasmusson

Du är miljöpsykolog och forskare vid SLU och en av författarna till rapporten Lekotoper i teori och praktik. Vad skiljer en lekotop från andra gestaltade lekmiljöer?

Du är miljöpsykolog och forskare vid SLU och en av författarna till rapporten Lekotoper i teori och praktik. Vad skiljer en lekotop från andra gestaltade lekmiljöer?

Barn på bitar av stockar som leder in i en dunge. Foto.Foto: Titti Olsson

– Lekotop är ett koncept som kan inspirera till naturbaserade lekmiljöer med fokus på att både barn och natur ska trivas på platsen. På forskningssidan identifierar vi synergier där barns behov och användning av platsen samspelar väl med växt- och djurliv och kanske till och med gynnar artrikedomen. I många nya lekmiljöer ligger fokus på lekredskap och konstgjorda material vilket gör att en del av utomhuslekens förtjänster går förlorade.

Var finns det lekotoper idag?
– Om man har en välfungerande biotop för flora och fauna och barn som trivs på platsen så har man en lekotop. Utmaningen är att få in detta tänkande vid utformningen av lekplatser i mer urban miljö. Två platser där vi på SLU varit med och tagit fram lektoper från skiss till utförande är Hjälmarviksparken i Örebro och Alnarps landskapslaboratorium.      

Stig genom natur. Foto.Foto: Titti Olsson

Hur ser framtiden ut för lekotoper?
– Barn behöver kontakt med natur som stimulerar deras fantasi och rörelse för att må bra så arbetet med lekotoper handlar om folkhälsa. På våra breddgrader finns många olika naturtyper som skogar, vattendrag och stränder men ändå domineras många av barns lekmiljöer av olika monokulturer av gräs, en sort av buskar eller till och med asfalt. I en stadsutveckling som bättre tar tillvara och utvecklar biotoper för djur och växtliv omkring oss blir det också lättare för barns lek att rymmas mellan husen.        

Berättat för Titti Olsson

Läs mer om lekotoper:
Rapport
Vägledning
Faktablad
Faktablad på engelska
En ny typ av lekplats ,
Boverket