Tankesmedjan
Movium

Göteborg saknar begravningsmark

Publicerad: torsdag 22 februari 2024

Porträtt av Katarina Evenseth. Foto.
Katarina Evenseth. Foto: Ronald Eek

Göteborg växer så det knakar och nu fattas det begravningsmark. Hur ska man lösa det i en redan förtätad stad? Vi frågar Katarina Evenseth, enhetschef för Utveckling och Förvaltning i Göteborgs begravningssamfällighet som är Movium Partner.

Hej Katarina Evenseth! Du är enhetschef för Utveckling och Förvaltning i Göteborgs begravningssamfällighet, som är en av Moviums Partners. Vilken frågan står högst på din prioriteringslista just nu?
– Ny begravningsmark måste fram. och planerandet för en ny begravningsplats i Göteborg. Befolkningen i Göteborg förväntas öka med 130 000 fram till 2040. Detta innebär att befolkningen ökar med drygt 20 procent under åren fram till 2040. Det pågår ett intensivt arbete med Göteborgs stad för att säkerställa begravningsmarken nu och i framtiden.

Hur kommer det sig att det är så? 
– Göteborgs Begravningssamfällighet har använt all sin beredskapsmark för att bygga ut de befintliga begravningsplatserna. Befolkningen i Göteborg består till en tredjedel av utrikesfödda eller invånare som har utrikesfödda föräldrar. Det innebär att behovet av begravningsmark för kistgravar har ökat väsentligt under de senaste tio åren. För att klara uppdraget som begravningshuvudman behöver förvaltningen säkerställa att det finns möjlighet att även i framtiden kunna jordbegravas i Göteborg. I de senaste två översiktsplanerna finns ingen ny begravningsmark med. Detta har inneburit att förvaltningen tillsammans med Göteborgs stad gemensamt har tittat på vilka områden inom Göteborgs stad som är möjliga som begravningsmark. Restriktionen med att jordbruksmarken numera är fredad har ställt till det en del i vårt gemensamma arbete. Göteborg är redan nu en förtätad stad och den areal som vi söker omfattar minst 45 hektar

Finns det lösningar för framtiden?
– Jag är helt övertygad om att det finns lösningar på sikt. Vi behöver säkerställa att det finns destinerad begravningsmark även i framtiden. Sverige befinner sig för närvarande i ett skärpt säkerhetsläge så det är även viktigt att freda beredskapsmark inom Göteborgs stad. Det finns även möjligheter, tänker jag, att kunna använda en begravningsplats som ett grönt stråk i staden. Som stor markägare och begravningshuvudman behöver vi jobba tillsammans med staden för att möta de utmaningar som vi står inför. Den hållbara staden ska byggas och då är det viktigt att gemensamt väga in klimatförändringar och skredrisker. Gör vi det på ett tidigt stadie så ökar sannolikheten för att vi tillsammans lyckas att bygga en robust stad.

Vilken betydelse tror du att det kan ha för din verksamhet på lång sikt?
– Betydelsen som ny begravningsmark har för verksamheten och för göteborgaren är väsentlig. När vi har en överenskommelse om var den nya begravningsmarken finns är det också lättare att börja jobba strategiskt med en vision för en ny begravningsplats och även fundera över vilken funktion en ny begravningsplats ska ha. Målet är att kunna ta en ny begravningsplats i bruk 2035. Det vi då anlägger kommer att bli tongivande i begravningsbranschen för hur en begravningsplats ska utformas. Vilka värden ska begravningsplatsen signalera och vilka funktioner ska tillhandahållas?


Berättat för Titti Olsson