Tankesmedjan
Movium

Faktablad: Fördel lekotoper – En jämförelsestudie av tre lekplatsalternativ

Publicerad: tisdag 18 juni 2024

"Faktabladets omslag, en tjej som går på stora stenblock. Foto: Urbio”

I detta nummer av faktabladet kommer vi att ta upp en jämförande studie av kostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck mellan tre fiktiva lekplatsförslag.

I en jämförelsestudie mellan tre fiktiva lekplatsförslag beräknades kostnaderna för anläggning och skötsel, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck. Det resulterade i resonemang kring hur vi borde bygga våra gemensamma utomhusmiljöer för att möta stadslandskapets utmaningar framöver.

Författare: Mattias Gustafsson och Lina Lo Gillefalk.

Alla nummer av Movium Fakta trycks och distribueras till våra partners och prenumeranter på Movium Fakta. Prenumeranter på Movium Fakta, kontakter och användare i Movium Partnerskap kan som vanligt ladda hem Movium Fakta nr 3, 2024, och alla andra faktablad som pdf.

Prenumerera på Movium Fakta.

Lösnummer av Movium Fakta kan köpas i vår nätbokhandel .

FREDRIK JERGMO