movium.slu.se

Stad och Land

Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad

Publicerad 5 juni 2013

HELA STADEN – BOKEN

Hela staden – boken

 

Det här är en bok som visar att vegetation och vatten är nödvändiga stadsbyggnadselement i en hållbar stadsutveckling.Tanken med boken är att ge en samlad och aktuell bild av de värden som är förknippade med en grönblå stadsbyggnad, och som kan användas som grund för kvalificerade bedömningar vid planering, utformning och förvaltning av stads- miljöer – inte minst när det gäller förtätning.

 

Boken består dels av en kunskapssammanställning baserad på aktuella forskningsresultat – främst vetenskapliga publikationer – från de senaste åren, dels av en tillämpning med exempel från Lund. Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad är resultatet av ett samarbete mellan Lunds kommun, forskare vid SLU och Movium.

 

HELA STADEN – ARGUMENTSAMLING 

Hela staden – argumentsamling

 

Den här argumentsamlingen består av forskningsrön, koncentrerade i korta argument. De visar att en grönblå stadsbyggnad, där man planerar staden på ett insiktsfullt och långsiktigt sätt utifrån såväl människors vällevnad som tillgången på god jord, vatten och grönska, är en hållbar stadsbyggnad. Argumentsamlingen bygger på kunskapssammanställningen i Stad & Land-boken Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad. Boken är i sin tur resultatet av ett projekt om värdet av en stads grönblå strukturer, som Lunds kommun bedrivit i samarbete med Movium och forskare vid SLU.