movium.slu.se

Tidskriften Stad
Redaktören STAD 1

Urbana landskap i fokus för nya Stad

Publicerad 2 juni 2013

Movium Magasin har bytt namn och vässat formen: Tidskriften Stad – debatt och reflexion om urbana landskap är här!

 

Sverige är det land i Europa där urbaniseringen sker som snabbast just nu. Utifrån detta faktum har vi valt vårt namn. Vi vill tydligt signalera att det är den urbana utvecklingen som finns i vårt fokus – var den än sker. För oss är den stora staden lika viktigt som den mindre tätorten. Ingen stad har någonsin kunnat existera utan sitt omland. Frågor om samspelet mellan det bebyggda och det organiska har alltid varit central för dem som arbetat inom landskapsarkitekturens fält. Begreppet landscape urbanism är idag hett inom stadsbyggnaden. Det talas om den nya landskapsarkitekturen. Men egentligen är varken begreppet eller landskapsarkitekturen i sig nya. Det är snarare tiden som verkar vara mogen och samhället mottagligt för detta synsätt.

 

De som arbetar med landskapet har länge argumenterat i ett underläge. Landskapsarkitekter och andra professioner som är involverade i landskapsprocessen har kommit in i ett sent skede i planeringen. Idag kan man notera att de offentliga rummen fått en mer framträdande roll tidigt i planeringen, ofta är det med de offentliga rummen en stadsutvecklingsprocess startar. Planerare börjar inse att det är i rummen mellan husen social hållbarhet har sin grund. Det är där människor möts och kulturer föds. Helhet snarare än modernistiskt sönder- styckande av den fysiska miljön är en förutsättning för att skapa sammanhang där människor vill bo och verka. Det urbana landskapet är en fråga om livskvalitet.

 

Du kan läsa mycket om landskapsarkitektur som process i det här första numret av Stad. Det samtalet angår alla som är involverade i att bygga staden, inte bara landskapsarkitekter, även om det är framför allt de som hörs här i våra samtal. I vardagen är det långt många fler professioner som skapar stadens landskap – till exempel landskapsingenjörer, konstnärer och biologer. För att inte tala om alla stadens medborgare.

 

Våra diskussioner om innehållet i det här numret startade med ett samtal på redaktionen, där en av medarbetarna sa: landskapsarkitektur är ett verb. Landskapsarkitektur är att göra, det är inte en produkt. Ett får skapar ju landskap när det betar gräs...

 

Detta är ett stort samtal som varken kan eller ska slutföras. Men vi har i alla fall börjat.

Titti Olsson
Redaktör Stad