Examensarbete kopplade till Movium Mattelabb

Utomhuspedagogik – hur kan det konkretiseras och anpassas till skolans behov?

Anders Magnusson

1._anders_magnusson_utomhuspedagogik_klar.pdf

 

En handbok i utformning av förskolors utemiljöer – trädgårdar att lära och leka i

Sara Chronvall

1._chronvall_s_190510.pdf

 

Skötsel med barnperspektiv – skolgårdens grönytor och barns önskemål

Jens Larsen

1._jens_larsen_skotsel_med_barnperspektiv.pdf

 

Gröna miljöer på skolgården – som plats för utomhuspedagogik

Karin Ingemansson

1._karin_ingemansson_grona_miljoer_pa_skolgardar.pdf

 

Markmaterial på skolgårdar för rörelsehindrade barn - En studie baserad på intervjuer från Ulriksbergskolan i Växjö

Linda Lundin

1._linda.lundin_markmaterial_pa_skolgard_for_rorelsehindrade_barn.pdf