movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

Movium Magasin
Reportage nr 4 2012

Pågående plats

Publicerad 6 december 2012

Movium Magasins Karin Andersson sökte efter platser där unga människor själva format staden. Hon fann Gaste Skate. En informell skatepark med en by av kojor i Gastelyckans industriområde i östra Lund, som med tiden blivit en samlingsplats för kreativa unga människor.

 

Det är ingen här mitt på dagen en vardag.

 

En stor betongplatta ramas in av högt stängsel på två sidor, längs de andra två står unga, fortfarande guldiga björkar.

 

Är plattan golvet till ett lager som rivits? Kanske grunden till ett hus som aldrig färdigställdes?
På stängslet bildar upphängda skor ett mönster. Framför en pallkrage där blommor växer står en solblekt trästol.

 

Ramper och andra skateboardhinder står spridda på planen av platsgjuten betong. Horisontella järnrör. Block murade i tegel. De ser ut att konstrueras efterhand som de byggs. Allt är gjort av spillmaterial och bland björkarna ligger mer: tegel, spånplattor, kakel, plankor.

 

På andra sidan betongplattan står en scen i trä. På den står en soffa, som scenens backdrop hänger mattor och tygstycken.

 

Längst bort, bakom scenen, över björkarna, sticker ihopsnickrade brädor upp, de ser nästan ut att bilda ett utsiktstorn. Tanken går lätt till konstnären Lars Vilks ständigt pågående projekt, träskulpturen Nimis på Kullaberg.

 

Det är en koja som står inne bland björkarna. Eller en byggnad. Eller en skulptur.

 

Det finns ingen trappa för att ta sig uppåt. Man får klättra på väggar och i fönstergluggar. Brädorna överst spretar. Hela strukturen strävar uppåt. Ett ungt träd används som stöttepelare i byggnadens mitt, stora delar av kojan är täckt av spraymålningar.

 

Utanför, liksom på kojans baksida, finns en liten uteplats under ett större träd. Stolar har snickrats ihop. Här hänger en hängmatta. En stoppad soffa. Genom trädet skymtar grannarna, ytterligare träbyggnader. De är inredda med vindpinade möbler, på väggarna ofta målningar. Om man klättrar upp i de äldre träden finns gångar att ta sig runt på en våning upp. De ser ut som bryggor uppe i träden.

 

Ingen av kojbyggarna är här nu men platsen har ändå en närvaro, den är inte övergiven. Det är ingen som har lämnat den.

 

I mer än tio år har Gaste Skate varit hjärtat i den lundensiska skatekulturen. För tredje året i rad anordnades i slutet av sommaren Gastefestivalen med inslag av foto, konst, musik – och skate och kojbygge.

 

Industriområdet är platt och utbrett och rymmer kontor, lager och småskalig industriverksamhet. Vägarna är breda. Här finns två mackar, mycket stängsel och många parkeringsplatser. Bakom en kontorsbyggnad, med tillfart genom en parkeringsplats, ligger Gaste Skate.

 

Trots att den är fullt tillgänglig och egentligen ganska synlig är skateparken inofficiell
och informell. Hemlig för allmänheten. Men fastighetsägaren, Kungsleden, känner till den och har låtit ungdomarna vara på platsen eftersom de själva inte har haft planer på att använda den. Men under sommaren och hösten 2011 ändrades förhållandena. Kungsleden började planera att bygga kontor på platsen. Verksamheten på Gaste Skate var hotad.

 

Lunds Skateboard- och konstförening, som bildats av människor engagerade i Gaste Skate och Gastefestivalen, bestämde sig då för att göra parken offentlig. De bjöd in politiker och allmänhet för att visa upp sitt projekt. Skateparken, scenen och kojorna. Den fria kulturutövning som här hade en plats. Och Lunds politiker imponerades. De kände inte till platsen som under många år varit en mötesplats för unga människor från Lund med omnejd. Men de uppskattade vad de såg.

 

Så kommunen upprättade ett avtal med markägaren. Enligt avtalet ska kommunen hyra marken av Kungsleden som sedan sponsrar kommunen med motsvarande summa. Lunds kommun skulle även stå för el, toaletter, stängsel och installation av belysning, ungdomarna för förvaltning och utveckling.

 

Det som nu gör att avtalet, en lovande start till trots, verkar gå i stå är att fastighetsbolaget vill att kommunen garanterar att inga skador sker på deras egendom på andra sidan stängslet samt att ingen använder deras parkeringsplats.

 

Kravet har fått kommunen att backa.

 

De unga människor som vistas på Gaste Skate har gjort platsen till sin, approprierat den. De har tagit den i besittning. Inte i juridisk mening, men i en rumslig mening. När den franske filosofen Henri Lefebvre pratar om rätten till staden handlar det om rätten att appropriera den – att göra den till sin.

 

Det gör man genom handlingar och aktiviteter, genom att vara aktivt på en plats. Exempelvis bygga en koja. Lefebvre menar att det handlar om att vara delaktig i en plats, att successivt omforma den och genom det ge den en mänsklig skala. Det handlar om att skapa kollektiva platser. Det är alltså inte något som görs av en ensam person vid en viss tidpunkt. Att ta i besittning är en process, en ständigt pågående succession, som fortfarande möjliggör andra människors deltagande.

 

På Gaste Skate finns det ett bolag som äger marken, som har juridisk rätt till den men som inte använt den på ett decennium. Och det finns medborgare som genom sina handlingar ständigt formar och omformar platsen.

 

Inom konsten innebär appropriering att konstnären lånar existerande objekt till ett nytt verk utan att förändra dem i särskilt stor utsträckning – ett kollage kan vara uppbyggt på detta vis. Eller, om man så vill, en koja byggd av brädor och spånskivor hittade på annat håll.

 

Det är få ställen i staden där vi accepterar att det ser ut som det gör på Gaste. I den privata trädgården kanske, sannolikt än mer i koloniträd- gården, på odlingslotten högst troligt. De är alla ställen som präglas av DIY – do it yourself. Men Gastes kojor är snarare DIT – do it together.

 

För detta är en social och kollektiv plats
– Gaste Skate är inte ett resultat av en enda persons arbete. Det är också en kulturell plats. Dess utseende, dess estetik, speglar en kultur och en grupp människor. Så här kan det se ut när kreativitet, handling och lust sätts före produkt och färdigt resultat.

 

Gaste Skate, kojorna och den kreativitet som präglar platsen leder tankarna till idén om att planera för det oplanerade, som på senare år seglat upp på stadsutvecklingsagendan. Det innebär att planera för möjligheter snarare än funktioner.

 

Att faktiskt planera en stad som tillåter att dess invånare tar den i besittning. På riktigt.

 

Ytan Gaste Skate ligger på är ju inte i sig en plats som ritats in i staden som ett utrymme fritt att tas i anspråk. Det är snarare en plats som blivit lite bortglömd och genom det blivit tillgänglig för det vi kanske lite slarvigt kallar tillfälliga aktiviteter.

 

Det blev inga toaletter på Gaste Skate. Det enda som hann komma på plats var el och belysning. Fyra pelare med strålkastare står runt skateplanen. Bland kojorna är det mörkt. Vad som händer härnäst är oklart.

 

För Gaste Skate är en plats i ständig förändring. Den är inte färdig. Men inte heller ofärdig.

 

Den pågår.

Karin Andersson