movium.slu.se

Movium Magasin
Ledaren nr 4 2012

Går det att skapa barnvänligare städer?

Publicerad 6 december 2012

Hur kan man skapa barnvänligare städer? Den ökade urbaniseringen, och det faktum att många barnfamiljer väljer att bo kvar i städerna, gör frågan allt viktigare. Allt fler får en allt mer urban uppväxt.

 

På mötet med Moviums ledningsråd i mitten av oktober diskuterade ledamöterna 
hur framtidens städer kan utvecklas så att de fungerar bättre för barn och unga. Demokratifrågan för barn
 och unga ligger ju utanför 
det traditionella systemet. Ledningsrådet konstaterade att man därför måste etablera mer återkommande, fasta arenor för barns och ungas inflytande i planeringsprocessen. Idag testar man mycket, men det saknas en medveten ordning och struktur.

 

Ett stort problem är strukturerna i staden som gör barns och ungas vardag fragmenterad.

 

Barn fortsätter att allt högre upp i åldrarna vara beroende av vuxna, som skjutsar dem runt till olika aktiviteter. Vardagen delas upp i isolerade öar som bara nås med bil, vilket i sin tur bidrar till de vuxnas stress och svårlösta livspussel.

 

Fredade zoner

 

Det är därför viktigt att vara medveten om vilka strukturer i staden vi skapar så att de blir tillgängliga för barn och unga. Platser för möten och gemenskap är viktiga, både sådana som det offentliga planerar, men förhoppningsvis också sådana som det offentliga aldrig har sett. Det behövs en planering för tillåtande zoner, platser där det oplanerade kan äga rum och som barn och unga kan vara med att utveckla över tiden.

 

Hage att leka i?

 

Vi måste acceptera att barns och ungas värld delvis sköts utanför de vuxnas. Där har inte det offentliga att göra. Accepterar vi inte det blir det heller inte barns och ungas värld. Vi kan ha kunskap om dessa arenor utanför det offentliga, men det är fredade zoner. Men lika viktigt som att acceptera detta är det att fundera över hur de ungas värld hänger ihop med vuxenvärlden. Är det en hage vi skapar för dem att leka i? Eller är gränsen mellan vuxen- och ungdomsvärlden, liksom vem som bestämmer i respektive värld, flytande? Var möts barn och vuxna, och hur hanterar vi det mötet?

Anders Rasmusson
chef på Movium