movium.slu.se

Movium Magasin
Redaktören nr 4 2012

Barn och barns ordning provocerar

Publicerad 6 december 2012

Vi har alla varit barn. Vi borde minnas hur det var. Varenda en av oss borde ha stor insikt i vad som är väsentligt i livet under den perioden. Ändå är det en stor utmaning att ge utrymme för ett barnperspektiv i fysisk planering. Det här numret av Movium Magasin handlar om det.

 

Movium gjorde för några år sedan en utredning om barn- perspektiv och fysisk planering. (Barns plats i staden, 2008). Den visade att det inte är mer forskning om sambandet mellan utemiljön och barns välbefinnande som efterfrågas av kommunala tjänstemän och planerare. Man vet att och varför man ska sträva efter att skapa så goda utemiljöer som möjligt utifrån barns perspektiv, men många frågade sig hur. Det behövs en samordnare av barnfrågor, var ett önskemål. Det behövs bra metoder, var ett annat.

 

1986–1994 fanns en kommunal barnombudsman i Lunds kommun, tillsatt efter ett politiskt initiativ och vision om en barnvänlig stad. Uppdraget som BO gick till Bodil Rasmusson, (skribent i detta nummer). Hon arbetade gränsöverskridande gentemot olika förvaltningar med kanaler direkt till politikerna. Den sista tiden var BO kommunstyrelsens kontakt- person i barnfrågor.

 

Stor makt

 

En kampanj för en större skolgård på Vårfruskolan mitt
i stenstaden resulterade i att
en bussterminal flyttades. Det påverkade hela stadsplanen. Därefter uppstod politisk oenighet om BO:s vara eller icke vara. Debattens vågor
gick höga. Och BO avskaffades! Långt senare fick Bodil Rasmusson höra av en politiker, som satt i fullmäktige då beslutet fattades, att BO:s position blivit för stark.

 

I Svenska Dagbladet görs i skrivande stund en granskning av barns utrymme för bollspel i Stockholm. Idag bor dubbelt så många barn i staden jämfört med för 30 år sedan.
I Hammarby Sjöstad, som alltid lyfts fram som exempel på dålig planering utifrån medborgargruppen barn i nya bostadsområden, bor det 1 500 barn i åldern 7–19 år, och det finns inte en enda bollplan. För idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) är det en nyhet – det har hon aldrig tänkt på, säger hon (SvD 15 okt).

 

SLU:s hedersdoktor Susan Humphries, fd rektor i Coombes School, har under mer än 30 år låtit en trädgård växa fram runt skolhuset utifrån barns egen ordning. Platsen kan av en vuxen lätt upplevas som kaotisk. Det är hedersdoktorn medveten om. Hon oroar sig understundom för denna oas framtid. Tänk, har hon sagt, om vi istället anlagt en barockträdgård – då hade den inte alls varit lika lätt att riva.

 

Barn och barns ordning provocerar. Någon har sagt att verklig välfärd går bara att mäta i hur väl ett land tar hand om sina barn och gamla. Hur är det ställt med välfärden i Sverige
år 2012?

Titti Olsson
redaktör Movium Magasin