movium.slu.se

Stad och Land
Ny bok

Gravvårdar i sten – ett mångskiftande kulturarv

Publicerad 14 november 2012

Författare: Anna Andréasson

 

Gravvårdar är ett spännande och viktigt kulturarv som kan berätta mycket om hur saker varit, i stort som smått. De har en lång historia, och varje tid har sina egna former och uttryck, som i sin tur speglar allt från mode, tankar och samhällsstruktur till teknik och ekonomi.

 

Den här boken handlar om gravvårdar i sten på kyrkogårdar i Sverige. Den börjar på de första kristna kyrkogårdarna, för omkring tusen år sedan, och slutar i vår tid. Förhoppningen är att boken skall vara en källa till inspiration, och att den skall hjälpa till att lyfta fram gravstenarna som det mångskiftande och intressanta kulturarv de är.

 

Anna Andréasson är arkeolog och kulturvetare, specialiserad på trädgårdsarkeologi, grön kulturmiljövård och kyrkogårdarnas kulturhistoria. Hon är verksam i Malmö genom den egna firman ArchaeoGarden, men samarbetar också regelbundet med bland annat Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

 

Gravvårdar i sten – ett mångskiftande kulturarv ges ut i Moviums skriftserie Stad & Land. Den finns att köpa i Movium Bokhandel