Moviums tjänster och publikationer 2019

MOVIUM PARTNERSKAP

Movium Partnerskap är till för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Här ges bransch och universitet möjligheter för samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte genom träffar, aktiviteter och samfinansierade forskningsprojekt. På så sätt bidrar vi tillsammans till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i fokus.
 Som ansluten användare i Movium Partnerskap kan du delta på våra partnerskapetsträffar till starkt subventionerat pris. Då besöker vi spännande platser, diskuterar utvecklingsbehov och samarbetsmöjligheter, ofta med konkreta projektansökningar som resultat.

 

Kontaktpersonen och anslutna användare i Movium Partnerskap får också rabatt på Moviums egna kurser och konferenser och får Moviums samtliga prenumerationer (se nedan).

 

17 000 kr / organisation inklusive kontaktperson 

+ 2 100 kr / användare

 

Priset är exklusive moms och gäller för ett kalenderår. Prisexempel: En organisation som ansluter fem personer betalar 17 000 kr för organisationen inklusive kontaktpersonen + 2 100 kr x 4 användare = 25 400 kr/år exklusive moms.

 

För större organisationer finns möjlighet att bli PremiumPartner. För 50 000 kr/år (exklusive moms) ansluter ni upp till 30 användare. Markera i kommentarsfältet i anmälningsformuläret att ni vill bli PremiumPartner. Finns intresse att ansluta mer än 30 användare kontaktar ni Movium Partnerskaps koordinator, Harald Klein, på harald.klein@slu.se för offert.

 

Ansök om partnerskap!

 

PRENUMERANT

Som prenumerant väljer och betalar du för de tjänster och publikationer du vill ha (se nedan). Prenumerationerna är kopplade till person och inte till organisation. Samtliga priser är exklusive moms och gäller för prenumerationer som tecknas under 2019.

 

Movium Rådgivning: 3 800 kr

Movium Plantarum: 600 kr (särskild skollicens 2000 kr)

Tidskriften STAD: 396 kr (utanför Sverige 596 kr)

Movium Fakta: 600 kr (utanför Sverige 700 kr)

 

Movium Rådgivning

Kundernas utemiljöfrågor besvaras av ett stort och väl fungerande kontaktnät som ständigt utvecklas. Movium Rådgivning har experter inom de mest intressanta ämnesområdena för vår bransch. Våra rådgivare är forskare vid SLU eller konsulter med specialistkompetens inom sitt område.

 

Movium Plantarum

Den webbaserade växtdatabasen med fakta om lignoser, perenner, lök- och knölväxter, ormbunkar, vattenväxter och prydnadsgräs. Nu med cirka 3 000 växter.

 

Tidskriften Stad – debatt och reflexion om urbana landskap

Tidskriften fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad (4 nr/år).

 

Movium Fakta

En faktabladserie som rapporterar om de senaste forskningsrönen (6 nr/år).

 

Bli prenumerant!