Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/1998

Gräs för speciella ändamål

Publicerad 1 juni 1998

Grönytegräs används i många sammanhang. Ibland är växtbetingelserna exterma och önskemålen mycket specifika. För att framgångsrikt etablera gräs under sådana förutsättningar krävs i regel speciellt sammansatta grädfröblandningar.