Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/2004

Ungdomar tar plats i staden

Publicerad 1 februari 2004

Det är inne att åka skateboard. Flera kommuner runt om i landet hakar nu på trenden och bygger utomhusparker för skejtåkning för att visa att de satsar på ungdomar och ger utrymme för spontanidrott. Linköping och Malmö är två kommuner där man satsat riktigt stort. I Linköping invigdes Fun skatepark hösten 2003, Nordens första betongpark och en av de största i Europa. I Västra hamnen i Malmö samarbetar kommunen och skejtare för att utveckla en ungdomspark i ett kommande bostadsområde. Att skapa stadsrum med tydliga koncept som fungerar för hela staden har blivit en strategi för nybyggnation i Malmö.