Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/2006

Barn söker trygghet, spänning och utmaningar

Publicerad 1 augusti 2006

Närmiljön är barns uppväxtmiljö. I alla tider har barn börjat utforska sin omvärld just där, rakt utanför den egna dörren. Forskaren Mia Heurlin Norinder har studerat barn i fyra olika stadsmiljöer. Hon visar att den fysiska planeringen och karaktären i ett område har stor betydelse för barns möjligheter att hitta platser som känns trygga, spännande och utmanande.