Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2006

Rätten till det offentliga rummet

Publicerad 1 april 2006

Aldrig förr har barn i så hög grad varit hänvisade till platser som iordningsställts av vuxna för barn. Men om barn och unga ska kunna göra det offentliga rummet till sitt livsrum innebär det någonting mycket mer än att ha tillgång till skolgårdar och lekplatser. Det handlar om rätten till en bra utemiljö där man kan göra det man önskar.