Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/2008

Odling som vardagskultur

Publicerad 1 maj 2008

Odling kan mycket väl vara en del av vardagskulturen i en urban livsstil. I Bergsjön förnyas nu ett stort bostadsområdet med en köksträdgård från trädgårdsutställningen Göteborgs Lustgårdar. I nybyggda Hammarby Sjöstad har odlingsmöjligheterna i kvarteret Innanhavet stärkt den sociala gemenskapen och blivit ett nytt intresse för de boende. Vid en internationell konferens i maj i år redovisades en rad exempel på hur man med odlingens hjälp också kan stärka ungdomars självkänsla.

Kommentarer

Intresserad av artikeln i

Intresserad av artikeln i undervisningssyfte

för ökad gemenskap i oxhagen

Hej!
Jag bor i ett mångkulturellt område i Kalmar, Oxhagen, som gränsar till en 4H gård. Här om veckan fick jag hem en lapp i brevlådan från en oragnisation som vill ha förslag för hur vi i området kan öka gemenskapen i Oxhagen. Jag skulle vilja lämna förslaget om att skapa en stadsodling som i hammarby Sjöstad. Därför är jag intresserad av artiklen!