Ledaren

Platser uppstår när människor använder dem

Publicerad 22 september 2006
 
Platser uppstår
när människor använder dem
 
En viktig bok för alla som förvaltar och planerar stadens offentliga rum, är Spaces of Uncertainty av Kenny Cuper och Markus Miessen, 2002 , nyligen presenterad i Svenska Dagbladet (Livet som ingen arkitekt kan planera bort, av Aron Aspenström, Under strecket den 10 september 2006).
 
I boken granskas stadens ”icke-platser”, sloap – spaces left over after planning”. De är, enligt författarna, ett oumbärligt element i staden. Särskilt för den växande andelen av stadens invånare som inte passar in och som därför förvisas från stadens offentlighet.
 
Växande, kan man anta, i ett skede i städernas utveckling som allt mer betonar konkurrensen mellan städerna Och betydelsen av den mediala uppmärksamheten som medel att attrahera internationella investerare och en växande besöksnäring. I en sådan utveckling betonas stadens platser som platser för konsumtion, fritid och underhållning.