Ny bok om uteklimat och klimatplanering

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Varje tomt har ett unikt klimat som vi påverkar, när vi exploaterar marken. Med kunskap om detta utgångsklimat och klimatprocesserna kan man förbättra klimatförhållandena för människorna och samtidigt uppnå en förhållandevis låg energiförbrukning hos planerade byggnader.

Den här skriften om klimatprocesser och klimatplanering vänder sig direkt till samhällsplanerare och arkitekter. Det är den första sammanställningen på svenska som är skriven av en arkitekt och en meteorolog i samarbete i detta angelägna ämne. (Mauritz Glaumann & Margitta Nord. Uteklimat. Stad & Land 113/1993. Pris 130 kr + moms, beställes av Wivianne Lindström 040- 41 50 00)