Det stora lyftet

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Så heter en idéskrift för ett vackrare och trivsammare centrum Norrköping. Skriften kommer från kommunens stadsbyggnadsenhet och tekniska kontor och har utarbetats av Lars Hågbrandt och Hans Ravenhorn. Man konstaterar att dagens centrum är välutrustat men slitet och ger inte den trivsel som man lyckats skapa i en del andra städer. Syftet med förnyelsen, som fått namnet "", är att ta tillvara och utveckla de resurser som redan finns och uppmärksamma invånarna på innerstadens kvaliteter och mångfald.