Grönt Miljö 2/1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Ge forskningen en chans, säger Palle Kristoffersen från Forskningscentret for Skov og Landskab, och efterlyser mer positiv inställning till provning av nya produkter och metoder innan de släpps ut på marknaden. Skötselentreprenader sporrar kommunernas egna arbetsavdelningar till högre effektivitet, men det drar också med sig en del merkostnader, konstaterar Per Glad, stadsträdgårdsmästare i Odense. Jens-Ole Juul och Carl Aage Sörensen har tagit fram nyckeltal för den danska park- och landskapssektorn i Danmark. Omsättningen beräknas till 7,6 miljarder DKK om året och sysselsättningen 20.000-30.000 årsverk, dvs ungefär samma siffror som sektorn har i Sverige.

MOVIUM Direkt ges ut av

MOVIUM-sekretariatet, Box 54, 230 53 Alnarp.

Telefon 040/41 50 00.

Telefax 040/46 08 45.