Sven Hermelin och vägvården

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Vägverket har under 90-talet aktualiserat skönheten som en komponent i vägbyggandet och vägunderhållet. Det är lätt att dra paralleller till det stora intresset för vägvård under slutet av 30-talet, då vägestetiken stod i fokus och Sven Hermelin tillträdde som landets förste vägvårdskonsulent.

Vägnätet är naturligtvis av ett helt annat omfång idag och trafikintensiteten mångdubbelt högre, men det mänskliga ögats uppfattningsförmåga och estetikens grundregler är desamma. Sven Hermelins idéer är en stor inspirationskälla även idag. Att värna om och förvalta bygdens och landskapets identitet var hans ledstjärna.

Boken, som är ett examensarbete i landskapsarkitektur, lyfter fram vägvårdens historia och beskriver i ord och bild Sven Hermelins koncept för vackrare vägar. Som exempel gör författaren Mark Huisman en resa längs den i landskapet skönt infogade Vätterleden.

Boken är utgiven i Stad & Land-serien som nr 124, och kan beställas hos Wivianne Lindström på telefon 040 - 41 50 00, eller fax 040 - 46 02 77. (Marie Larsson)