Lokalt Agenda 21-kontor

Publicerad 1 januari 1994

I Norrköpings kommun invigdes i februari 1994 ett lokalt Agenda 21-kontor. En viktig uppgift blir att utbilda kommuninvånarna i olika miljöfrågor, bl.a. avfallshantering och kompostering.

En kompostutställning har byggts upp vid Himmelstalundsskolan, där man kan se ett urval kompostbehållare, avfallskvarnar och källsorteringssystem samt få tips och råd. Miljöteam har bildats och arbetar bl.a. inom bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Komposteringsprojekt har igångsatts i många skolor och daghem.

Vid 2 skolor utsorteras matavfall, som levereras till en gård utanför Norrköping. Avfallet levereras i 40 liters kärl med lock. På gården komposteras avfallet tillsammans med gårdens stallgödsel i en kulvert och den färdiga komposten sprids på åkrarna. I gengäld levererar gården potatis till skolorna.

För mera information om Agenda 21-kontoret och dess verksamhet: tel. 011/151936, 151937, 151938.