movium.slu.se

Bokhandel

Ny bok skapar klarhet

Publicerad 18 oktober 2022

Kärt barn har många namn och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. För att underlätta kommunikationen och skapa en svensk namnstandard för kulturväxter publiceras hösten 2022 en ny bok i SLU Tankesmedjan Moviums bokserie Stad & Land: Svensk sortklassificering av odlade växter – prydnadsväxterna och deras Grupper, författad av Björn Aldén och Svengunnar Ryman från Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD).


Svensk sortklassificering av odlade växter – prydnadsväxterna och deras Grupper presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn (med motsvarande svenska namn, när sådant finns) som använts i SKUD för prydnadsväxter. Många av Gruppernas karaktärsbaserade likheter beskrivs i text och flera illustreras med fotografier.


Publikationen kommer i två delar. Den första delen om prydnadsväxter finns nu tillgänglig, senare i vinter kommer del två om nyttoväxter.


Ladda ned del 1 som pdf >>


Du kan också köpa den i vår nätbokhandel >>

ANDERS RASMUSSON