movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Tidskriften Stad

STAD 34 snart här

Publicerad 26 augusti 2021

Vi vet att vi lever över våra tillgångar. Vi vet att hållbarhet förutsätter omställning. Nya deklarationer utfärdas, nya former av energiproduktion för oss in en ny epok av industrihistoria. Hur påverkar allt detta vår relation till landskapet? Detta är frågor vi ställer i STAD 34, där temarubriken är Tid för omställning, ute den 20 september.

TITTI OLSSON