movium.slu.se

Foto:SLU

movium.slu.se

Hur stor måste en park vara för att kallas park?

Boverket och Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en gemensam nationell vägledning för kommunal grönplanering. Ett viktigt verktyg i grönplaneringen är dimensionerande mått och riktlinjer för till exempel avstånd. 300 meter till ett grönområde har funnits med länge, men finns det andra tydliga kvantitativa och kvalitativa mått för olika typer av grönområden? Vilken evidens och beprövad erfarenhet finns och vilka är möjligheterna och utmaningarna med att arbeta med riktvärden? Sessionen syftar till att leda arbetet med vägledningen framåt i dessa frågor genom föreläsningar från forskare och näringsliv samt diskussioner om utmaningar och möjligheter.

 

Talare

▪︎        Nicole Lindsjö, Naturvårdsverket och Ulrika Åkerlund, Boverket berättar om nationell vägledning för grönplanering.

▪︎        Per Blomberg, Kristianstads kommun, berättar om kommunala utmaningar kring mått.

▪︎        Harald Klein, Tankesmedjan Movium vid SLU, SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö.

▪︎        Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, berättar om den senaste forskningen inom hälsa och grön infrastruktur.

▪︎        Tobias Nordström, Spacescape – Indikatorer för stadskvaliteter – vilka är de och hur kan de          användas.

 

 

Mer info och Program >>

 

 

-Hela konferensen: 19–22 oktober

-Seminarium ”Vägledning för grönplanering: Hur stor måste en park vara för att kallas park? – om mått och riktvärden för grönstruktur 21 oktober 11-12.30

-Alla programpunkter i Mål 11-veckan är kostnadsfria

 

Anmäl dig >>