movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark

movium.slu.se

Vad är hållbara platser för barn?

Hållbara städer handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Men vad innebär detta ur ett barnrättsperspektiv?

På Formas digitala seminarium om Mål 11, hållbara städer, presenteras tre olika arbeten som kopplar samman barnkonventionen, gestaltad livsmiljö och de globala målen i Agenda 2030.

 

Lena Jungmark, Tankesmedjan Moviums nationella koordinator för barn och unga, presenterar Moviums kommande skrift i ämnet, samt deltar i panelsamtal modererat av riksarkitekten Helena Bjarnegård.

 

 

Mer info och Program >>

 

 

-Hela konferensen: 19–22 oktober

-Seminarium ”Barnkonventionen – hur skapar vi hållbara platser för barn i framtidens samhällen?20 oktober 13-14.30

-Alla programpunkter i Mål 11-veckan är kostnadsfria

 

Anmäl dig >>

 

 

 

 


DATUM