movium.slu.se

Pressmeddelande

Ute är inne – största konferensen om utomhuspedagogik

Publicerad 28 augusti 2019

Forskare, arkitekter, lärare och barn. Alla är de överens om var välbefinnandet och lärandet är som störst - utomhus. 

 

Drygt 350 pedagoger och planerare möts i Jönköping den 29–30 augusti 2019 för djupdykning i utomhuspedagogik. Programmering med hopprep, digitala verktyg utomhus och skolans roll för en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar framtid genomsyrar snart Jönköpings skogar.

 

Ute är inne – Sverige största konferens för utomhuspedagogik – slår för sjätte gången upp portarna, denna gång på Elmiamässan i Jönköping. På plats finns skolledare, pedagoger, landskapsarkitekter, samhällsplanerare och forskare som alla intresserar sig för hur utomhusvistelse och lärande utomhus ytterligare kan stärka barns kunskap och välmående. De samlas för att lära mer och utbyta erfarenheter ur ett både nationellt och internationellt perspektiv i föreläsningar och över 30 workshops som alla hålls utomhus. Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping Ann-Marie Nilsson öppnar konferensen och friluftsstrateg Lisa Bergström visar film om friluftsliv.

 

 

Ur programmet

Temat för årets konferens är Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. SLU är en av arrangörerna och Petter Åkerblom, landskapsarkitekt och universitetslektor vid SLU, föreläser på konferensen om plats och lärande. 

 

Bland övriga talare finns Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Hans föreläsning handlar om vinsterna med fysisk aktivitet. Karin Bårman undervisningsråd på Skolverket, talar om hur Agenda 2030 hänger ihop med utomhusdidaktik och Skolverkets uppdrag.

 

Anders Szczepanski, fil lic, Linköpings universitet ger ett internationellt perspektiv under rubriken ”Ute är inne i utlandet”, Jo Clark, facilitator and verksamhetsansvarig för On the Hill, föreläser om   hur hållbar utveckling och utomhusundervisning hänger ihop. Carolina Klüft med Generation Pep skickar en filmhälsning.  

 

 

Nätverket Utenavet

Ute är inne arrangeras vartannat år av nätverket Utenavet* som arbetar för att sprida kunskap och inspiration om utomhuspedagogik och naturvägledning, och verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning. Utenavet arbetar också för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att uppnå läroplanernas mål. Ett tillvägagångssätt är att kommunicera goda exempel, läromedel och utbildningar – bland annat via konferensen Ute är inne. 

 

Läs mer och se hela programmet:  www.utenavet.se

 

I anslutning till konferensen, onsdag 28/8 ordnas också ett forskningsseminarium under rubriken Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer. Här finns program

 

Presskontakt före och under konferensen:

Mats Wejdmark, 

Naturskolan i Nynäshamn 

076-12 58 792

 

* Arrangörer: 

Utenavet, nätverk för främjande av Utomhuspedagogik/utomhusbaserat lärande, består av:

Friluftsfrämjandet/ I Ur och Skur, Linköpings Universitet, Tankesmedjan Movium, SLU, Skogen i skolan, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskoleföreningen, Centrum för naturvägledning, SLU, samt Sveriges hembygdsförbund.

 

Konferensen genomförs i samarbete med Jönköpings kommun, Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Region Jönköpings län, FoUrum, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Biosfärområdet östra vätterbranterna.