movium.slu.se

Heidi Palmgren. Foto: Fredrik Jergmo

Pressmeddelande

Heidi Palmgren – mottagare av 2018 års Ulla Molin-stipendium

Publicerad 12 april 2018

Ceremonin ägde rum under den internationella konferensen Publika parker och trädgårdar. Heidi Palmgren tilldelades stipendiet med följande motivering:

 

”Heidi Palmgren har fört vidare Ulla Molins estetiska arv med ett fast grepp om trädgårdens struktur och hur den byggs upp med väggar, golv och tak. Hon har fortsatt Ulla Molins arbete med att lära svenska trädgårdsägare att aldrig glömma den gröna stommens betydelse och att spela med sparsmakade kontraster i tuktat mot frisläppt, det ljusa och skira mot det mörka och kraftfulla”.

FREDRIK JERGMO